Erkenningen

​​​​​​Gecertificeerd installatiebedrijf

Jansen Comfort Solutions is een gecertificeerd installatiebedrijf met de volgende erkenningen op zak:

 • AED airco-energiedeskundige:

  De exploitant van een airconditioningsysteem voor comfort- en proceskoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW of meer moet die regelmatig energetisch laten keuren door een erkende airco-energiedeskundige. Als de airco op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens hiervan opgeteld. Airconditioningsystemen die sinds 1 augustus 2011 geïnstalleerd werden, moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling voor de eerste keer gekeurd worden. Ook installaties van voor deze datum moeten periodiek gekeurd worden. De keuringsfrequentie is afhankelijk van het koelvermogen: 5-jaarlijks (> 12 en < 50 kW), 3-jaarlijks (≥ 50 en < 250 kW) of 2-jaarlijks (≥ 250 kW). 

  De energetische keuring kan gebeuren door Jansen Comfort Solutions als erkende airco-energiedeskundige en wel via een speciaal hiertoe door het Departement LNE ontwikkelde webtoepassing.

 • Ventilatieverslaggever:

  Belangrijke nieuwigheid voor alle bouwaanvragen van nieuwbouwwoningen en energetische renovaties die vanaf 01/01/2016 worden ingediend is de regelgeving rond STS-ventilatie. De bouwheer is nu verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen. Via STS-ventilatie wil men de bouwheren beter informeren en de kwaliteit van de opgeleverde installaties verhogen op vlak van conformiteit. Jansen Comfort Solutions is gecertificeerd ventilatieverslaggever en zal u dan ook naast de installatie bijstaan voor een volledig en correcte oplevering van uw dossier conform deze nieuwe wetgeving.

 • Erkenning van de aannemers:

  De werken worden ingedeeld volgens hun aard in een categorie en/of ondercategorie van erkenning en in een klasse naargelang de omvang van de werken. Deze dubbele indeling wordt ook aangetroffen bij de bedrijven: die zijn immers niet erkend om eender welke werken uit te voeren. Hieronder volgt een overzicht van de erkeningen van Jansen Comfort Solutions:

  • 2T3: Koelinrichtingen

  • 3D17: Centrale verwarming, thermische installaties

  • 3D18: Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning 

  • 4D16: Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen 
    

 • Koeltechnische certificering:

  Om de uitstoot van koelmiddelen te beperken, werd een certificeringsplicht ingevoerd voor bedrijven en technici die werkzaamheden uitvoeren aan koelinstallaties. Jansen Comfort Solutions en haar koeltechnici beschikken over een geldig certificaat voor de installatie en onderhoud van deze koelinstallaties. Met dit cerficaat wordt aangetoond dat de koeltechnici bij Jansen Comfort Solutions vakbekwaam zijn en beschikken over de nodige technische uitrusting om werkzaamheden op een verantwoorde en correcte wijze uit te voeren.

 • VCA**:

  Bij Jansen Comfort Solutions hechten we veel belang aan veilige werkomstandigheden en een veilige werkomgeving. Het VCA** certificaat toont aan dat Jansen Comfort Solutions op een groot aantal punten voldoet aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Met bezit van het VCA** certificaat wordt dus voorkomen dat zowel de opdrachtgever als de aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen, aangezien dit allemaal al van te voren is geregeld.

 • Cerga kwaliteitslabel:

  Cerga is een kwaliteitslabel voor gasinstallateurs en staat voor kwaliteit, veiligheid en vakmanschap. Het  Cerga kwaliteitslabel biedt onze klanten de garantie dat hun installaties professioneel zijn aangelegd. Onze Cerga-installateurs hebben een specifieke opleiding gevolgd en in de praktijk bewezen dat hun installaties voldoen aan de jongste reglementeringen en normen. Zo weet de klant dat hij in alle veiligheid zal genieten van het comfort dat gas biedt.